Reklama
Reklama
Reklama

Přeslechy a magnetofonové pásky

Přeslechy a magnetofonové pásky

Autor: Tomáš Vilím

$_32

NĚKOLIK ČTENÁŘŮ SE NA MĚ OBRÁTILO S DOTAZEM OHLEDNĚ PŘESLECHŮ SOUSEDNÍCH STOP U ČTVRTSTOPÝCH R2R STROJŮ

...Mám na Vás také jeden dotaz. Stává se mě, že na některých pásech po jejich nahrání na obě strany je při přehrávání slyšet pronikání signálu z druhé stopy. Někdy více, někdy méně. Je to markantní hlavně v pauzách mezi písněmi, kdy jsou slyšitelné basové zvuky z druhé stopy (nahrávky). Není to nic hrozného. Dá se s tím žít. Ovšem mě by zajímalo, jestli lze tento jev nějakým servisním zásahem (seřízením apod) odstranit. Anebo může být na vině také použitý pás (který není nový, ale z druhé ruky- většinou používám starší pásy Maxell UD35-180 nebo XLI 35-180B)?

Na některých fórech na internetu jsem se dočetl, že je to "systémový problém", který více či méně postihuje všechny dvoustopé přístroje. Že jedině půlstopé přístroje tento problém nemají, ani mít nemohou. Takže to spíše vypadá na chybné seřízení páskové dráhy (ale prý se ani od odborníků nedá seřízením tento problém odstranit na 100%)... nevím.

TEDY, STRUČNÁ ODPOVĚĎ ....

Ano, bohužel je to tak! Protože jednotlivé stopy jsou proložené vedle sebe a mezera mezi nimi činí pouze 0,3mm, skutečně dochází k tzv. přeslechům signálu z reverzních stop, a to především na nižších kmitočtech, kdy při záznamu dochází k určitému rozptylu a pronikání do stran. Nízké kmitočty vykazují také vyšší koercitivní sílu. Toto je skutečně dáno konstrukčním provedením a vzájemným umístěním stop, kdy stopy spolu nesousedí, ale jsou proložené stopou pro opačný směr. Pokud doposud nikdo nastavení výšky hlav vůči pásku nedělal, prosím nedělejte to ani vy. Obvykle si tím situaci jen zhoršíte. Pokud se snad přece jen rozhodnete k tomuto kroku, výškové nastavení hlav se nejsnáze provádí pomocí speciální průhledné pásky (může to být např. naváděcí páska), kde je vidět, jak je která hlava vůči kraji pásky mechanicky postavena. Pro mazací hlavu, která má širší stopy než záznamová a přehrávací platí, že krajní stopa musí přesahovat o 0,1 mm přes okraj pásky. Naopak záznamová a přehrávací hlavy jsou umístěny tak, že okraj pásky je nastaven přesně s hranou vnější stopy. Nezapomeňte, že hlavy jsou připevněny třemi šrouby, a proto je vždy nezbytné provést kontrolu kolmosti a současně precizní nastavení pomocí měřící normálové pásky. Je to opravdu dost práce, pokud to chcete udělat precizně. U reverzního R2R stroje se šesti hlavami to je skoro na oprátku. Tedy doporučuji raději na to vůbec nesahat.

Ve své praxi jsem nevypozoroval, že by úroveň přeslechů byla závislá na druhu pásky. Hodně ale záleží na jejím vybuzení, tj. na úrovni záznamu. Já na strojích Akai provádím záznam tak, aby běžná úroveň dosahovala 0dB (19,5cm/s), pouze ve špičkách do max. +3dB. Pokud se objeví vyšší úroveň, je vždy nutné signál trochu zatlumit, jinak dochází k rapidnímu nárůstu zkreslení. Dle mé zkušenosti jsou přeslechy z druhé strany již téměř nepostřehnutelné, pokud budete nahrávat s úrovní sníženou o přibližně 3 dB, tedy tak, aby signál nepřesahoval 0 dB, Nejčistším řešením samozřejmě je, vůbec neprovádět záznam na pásku z druhé (reverzní) strany. Potom máme 100% záruku, že tam žádné přeslechy nebudou. Ale, když už jsem si pořídil krásný 6ti-hlavý stroj s auto-reverzem, tak to využívám.

stopy

standardní půlstopý záznam, 1. levý kanál, 2. pravý kanál, mezera mezi kanály je 2mm  půlstopý záznam s věší šířkou stop užívaný v profesionální praxi, mezera mezi stopami je pouze 0,75mm

 celostopý monofonní záznam  čtvrt-stopý záznam užívaný u komerčních R2R

JAKÝ DRUH PÁSEK MÁM POUŽÍVAT? JAKÉ BYS DOPORUČIL? NA CO SI MÁM DÁT POZOR PŘÍ VÝBĚRU PÁSEK?

Tedy na Akai a vůbec všechny čtvrt-stopé stroje, což jsou ryze komerční přístroje pro domácí použití, bych doporučil především pásky Maxell. Ale nejprve základní informace.

Jedním ze základních kritérií je vhodná tloušťka pásky - na trhu jsou k dispozici:

Pasky_JF1_v

kalibrační páska pro nastavování R2R strojů výrobce Sony 

50mim

profesionální pásy BASF LGR 50 a BASF PER 368

50µm

toto jsou mechanicky nejpevnější pásky, které dlouhodobě odolávající mechanickému poškození nebo zvlnění okrajů, avšak jedná se o ryze profesionální pásy, které bych doporučoval používat jen velmi vyjímečně. Nemají tak dokonalé hlazení magnetické vrstvy. Toto má ale také výhodu, že lépe unášejí eventuální nečistoty, které mohou ulpívat na vodítcích a čelech hlav. Ale na druhou stranu způsobují o dost vyšší opotřebení čel hlav a celé páskové dráhy, a také způsobují vyšší zahřívání čel hlav, především při vyšších rychlostech posuvu. Současně je nutné si uvědomit, že jejich záznamové parametry jsou odlišné od běžných komerčních magnet. pásek(mazací proud, bias i equalizace). Na čtvrt-stopých strojích při rychlosti posuvu jen 9,5cm/s vykazují výpadky signálu (drop-outy) a nedosáhnete s nimi příliš dobré výsledky.

35µm

toto je nejvhodnější tloušťka pro běžné komerční přístroje, kde jsou používány velké cívky o průměru 26,5cm. Mechanická pevnost a dlouhodobá stabilita je stále velmi dobrá a pokud máte správně nastaveny tahy a brzdy, odvedou bezva práci. Právě tyto pásky doporučuji na všechny velké čtvrtstopé modely na 10”/27,5cm cívky, např. GX 620/625/635/636/646/747/747DBX atd. Pozor, také pásky tloušťky 35µm se vyrábějí pro profesionální použití, ale ty mají opět horší hlazení magnetické vrstvy a jiné záznamové parametry.

25µm

toto jsou nejvhodnější pásy pro "malé" modely na 7”/18cm cívky, např. GX 77, GX 255 atd. Na těchto přístrojích nepůsobí na pásky při brzdění nebo rychlopřevíjení takové síly ... Současně velice dobře “kopírují” a obtékají čela hlav (i v případě, že tam již existuje vybroušená drážka (Teac, Pioneer, Tandberg, Grundig, Tesla). To samozřejmě neplatí pro Akai a hlavy GX, kde žádné vybroušené drážky nejsou.

18µm

toto jsou pásky, které doporučuji používat pouze velice výjimečně, dobře se hodí např. na mluvené slovo, ale při častém užívání a rychlopřevíjení hrozí nebezpečí vytáhání a znehodnocení... Mechanické poškození (vytahání) lze snadno rozpoznat dle zvlnění okrajů pásky nebo, že páska navinutá na cívce je jakoby zvlněná. Dle mých zkušeností je vhodné se u těchto pásek prostě vyhnout rychlopřevíjení, obzvlášť pokud je chcete "skladovat na delší dobu ve skříni".

35mim_v

Maxell UD 35-90 (540m/18cm) 

25mim_v

Maxell UD 25-120 (720m/18cm) 

18mim_v

Maxell UD 18-180 (1100m/18cm)

U tenkých pásek obecně dochází také ve zvýšené míře k tzv. prokopírování záznamu mezi jednotlivými závity. Toto lze snadno otestovat tak, že si zkušebně nahrajete krátký pulz s různými frekvencemi (400Hz, 1kHz, 3kHz a 10kHz, při úrovni 0 dB) v délce asi 0,5 sec a potom si změříte (nebo sluchem zjistíte) v kolika po sobě jdoucích závitech je ještě prokopírování slyšitelné. Toto je také bohužel skutečnost (nevýhoda záznamu na mgf. pásky), se kterou je nutné se smířit. K určitému prokopírování signálu mezi závity při dlouhodobějším skladování dochází vždy.

Tady bych se chtěl zmínit ještě o jedné věci ..., jak se kdysi (v sedmdesátých letech) provádělo strojové profesionální kopírování záznamu z pásky na pásku. Možná jste se setkali s originálními nahrávkami na páskách, kdy byly v prodeji jednak vinylové desky a jednak bylo možno zakoupit stejnou nahrávku také na mgf. pásce (tedy především v USA). Krabička, obvykle s cívkou 13cm, byla potištěna stejným obrázkem a textem jako LP deska. Toto kopírování se provádělo za velmi vysokých rychlostí, kdy byly přímo k sobě mechanicky přitisknuty páska s originální nahrávkou a zcela čistá páska. Aby potom došlo k prokopírování záznamu, byla tam speciální mgf. hlava, která byla vybuzena pouze signálem předmagnetizace (s velmi vysokou frekvencí), bez signálu. Páska o délce např 45 min./ při 9,5cm/s byla potom zkopírována za 6 minut. Mimochodem, stejný princip byl využit pro kopírování orig. kazet CC a později i pro profesionální rychlo-kopírování originálních záznamů na videokazetách Beta a VHS.

Maxell_XLI_1

Maxell XLI 35-90B (540m/18cm)

pravděpodobně nejlepší pásky vůbec  Maxell XLI 35-90B (540m/18cm) EE type

Maxell_XLII_1

Maxell XLI 35-90B (540m/18cm) EE type, vysoce kvalitní pásky typu EE

Co se týká značení pásek, většina výrobců používá označení typ pásky (např. UD, XLI nebo GX) tloušťka v mikronech / délka / B = Back Coating. Nejlepší zkušenost jsem udělal s páskami Maxell, především s typem XLI 35-180B resp. 35-90B. Tento typ magnetických pásek poskytuje (dle mých měření) vynikající frekvenční odezvu a pokud jsou v dobrém stavu, poskytují nejlepší výsledky a především zvuk. Navíc je na zadní straně pásky také nanesen i tzv. Back Coating (speciální kluzná vrstva nanesená z rubové strany pásky, která snižuje tření a zajišťuje lepší rovnoměrnost posuvu přes nepohyblivá vodítka). Zde bych chtěl naznačit, že žádnou lepší komerční pásku neznám.

Pásy Maxell XLI při záznamu vykazují vyšší obsah vysokých kmitočtů asi o 1,2dB/10kHz a vyšší úroveň asi o +1,6 dB/1kHz! WOW!

Osobně také hodně užívám pásy Maxell typ UD 35-180. Ty jsou také naprosto excelentní a bývají také dostupnější. Na tyto pásy mám všechny stroje nastaveny. Při rychlosti 19.5cm/s v podstatě nerozeznáte nahrávku od originálu, snad jen ve sluchátcích velmi mírně zvýšenou úrovní šumu. Tím chci naznačit, že typ XLI je přece jen o malinko lepší než UD, ale s UD budete rozhodně velmi spokojeni. Ostaní typy nedosahují těchto kvalit.

Eventuálně je možno použít i starší typy UD/XL 35-180, ale pozor na skladování. Nevhodné skladování způsobuje, že pásky někdy určitým způsobem začnou lepit, že se z nich snadněji uvolňuje back coating, a že více zanášejí a "špiní" hlavy a páskovou dráhu. Všechny takové, které jsem také v průběhu doby nakoupil, jsem nakonec vyhodil.

 

Scotch_02_v

Akai GX-77 s kovovými cívkami Scotch Classic Masters

Nedávno jsem si na Aukru zakoupil dvě staré pásky Scotch, Masters 35-90 s back coatingem. Chtěl jsem si je vyzkoušet, a také se mi velice líbily jemné kovové cívky Scotch 18 cm. Kdysi asi opravdu kvalitní a patrně i drahé pásky. Provedl jsem zkušební záznam, ale zvuk byl v podstatě mizerný, výšky se měnily a fluktuovaly ..., ale hlavní překvapení spočívalo v něčem jiném, co jsem doposud nezažil. Pásky při přehrávání pískaly a jakoby lepily na vodítka. Prostě vydávaly velmi hlasitý zvuk, jako když smirkovým plánem jezdíte po kovu. Při rychlopřevíjení pískaly tak hlasitě, že jste museli mluvit hlasitě a současně tak lepily, že podstatně zpomalily běžné rychlopřevíjení. Samozřejmě šly obě do koše. Řeknu vám, je to dost pracné odvinout pásku z cívky, musíte to dělat ručně (páska velice lepila). Ale prodejce to prodával jako cívky, tak jsem to ani nezkoušel reklamovat.

Scotch_01_vScotch Classic Masters 35-90 (540m/18cm) 

Pasky_8v

Maxell XLI 35-180B a EE typ XLII 35-180 (nahoře) / TDK GX-35/180B a EE typ SA-35/18O (dole)

Jako malé cívky 18 cm používám nejvíce Maxell UD 25-120 občas UD 35-90 nebo XLI 35-90. Mohu Vás ujistit, že páskovou dráhu musím čistit jen velmi výjimečně, protože je obvykle stále čistá. Vlastně to dělám vždy jen před novým nahráváním. Pokud to považujete za nezbytné, možná byste mohli jednou za čas udělat odmagnetování přehrávací hlavy vodítek a capstanu. Já toto moc nedodržuji, bohužel. A nemám s tím žádné potíže.

Pasky_10v

pásky Maxell LN 25-120 a UD 25-120 (740m/ 18cm) / kalibrační páska Sony J-9-F1 

Pasky_smes_2v

pásy Maxell typ XLI 35-180B, UD 35-180, dole Maxell UD 35-180 a EE typ XLII 35-180

Ve sbírce mám také BASF LPR 35 LH Professional (540m / 1800ft.) a ty hrají také naprosto famózně. Jsou srovnatelné s páskami Maxell UD. Ale bohužel mají o trochu horší povrchové hlazení mag. vrstvy. Jako zaváděcí pásku užívají speciální velmi dlouhou “čistící (abrazivní) pásku”, která vám vždy při přehrávání odstraní drobné nečistoty z hlav a vodítek. Je to tedy relativně hlučné, ale funguje to. Tedy myslím pouze na místech, kde se dotýká páska, tj. na čelech hlav a pevných vodítcích. Naopak capstan a otočná vodítka musíte stejně čistit ručně.

Také jsem udělal určitou zkušenost s TDK GX35/180B. Tam pozor, patrně velmi záleží na skladování. Před časem jsem totiž zakoupil 3 pásy TDK GX 35/180B a musel jsem je všechny vyhodit. Nahrávat se na to nedalo. Pásku nebylo možné normálně vybudit, nahrávka vykazovala slyšitelné zkreslení, zcela chyběly vysoké kmitočty a ještě to celé silně fluktuovalo a měnilo se to..., prostě hrůza! Dlouho jsem to zkoušel a dost jsem se u toho vyvztekal než nakonec šly všechny tři do koše. Tak nevím, možná prodejce původní TDK pásy zaměnil za jiné (nekvalitní) nebo byly nevhodně skladovány. Inu, takový je život. Občas si zkrátka naběhneme. Tedy, zbyly mi alespoň krásné kovové cívky TDK.

Na druhou stranu, podařilo se mi zakoupit zcela novou, ještě zalepenou pásku TDK GX 35/180B, totožný typ a ten hraje naprosto excelentně. Také mohu doporučit starší typ TDK LX 35/90 (540m/18cm), fungují v pohodě. Ale přece jen, oproti páskám Maxell u těchto musíte občas vyčistit páskovou dráhu.

Pasky_7v

pásy TDK typy GX 35/180B, Audua LB-3600, dole TDK EE typ SA 35/180 a Sony ULH 

Pasky_9v

pásy Maxell typ XLI 35-180B, UD 35-180, dole Maxell UD 35-180 a EE typ XLII 35-180

Všechny tyto výše uvedené pásky jsem vyzkoušel a mohu je doporučit. S novými modely RMG LPR35, které jsou prý vyráběny na strojích, které firma RMG získala od BASF (Emtec), když tam rušili výrobu, zatím nemám zkušenost. Slyšel jsem, že tyto RMG pásky fungují bezvadně, a protože jsou zcela nové, určitě nevykazují žádné drop-outy (výpadky signálu). Akorát bych řekl, že mají mírně horší hlazení povrchové mag. vrstvy. Ale zatím nevíme, jak se budou chovat za 15-25 let. Jde o to, o kolik se zvýší míra drop-outů, zda se objeví zvýšení otěru vrchní mag. vrstvy, zda nebude docházet k zanášení hlav mag. otěrem atd.

Samozřejmě existují i typy jiných výrobců např. Scotch, Agfa PEM 268, PEM 369, Sony SLH-11-1100-BL, Fuji, Shamrock, Quantegy, ReVox, Orwo, a tam bych jich pár doporučil, ale většinu vůbec. Pokud zkrátka nechcete mít starosti a nechcete nic čistit, připlaťte si a kupte si pořádné, kvalitní pásky a to jsou Maxell. Ty mi vycházejí jako velký vítěz.

PÁSKY UŽÍVANÉ NA PROFESIONÁLNÍCH PŮLSTOPÝCH STROJÍCH

Rozhodně nedoporučuji užívat profesionální pásky např. BASF LGR-50. Ty mají podstatně jiné záznamové parametry, někdy nemusíte být schopni je správně vybudit, a vůbec nejsou vhodné na nižší rychlosti než 19cm/s. Magnetická vrstva je relativně málo hlazená, způsobuje tedy o dost vyšší opotřebení. Jsou určeny především pro provoz na ½ stopých profesionálních strojích, proto také při 1/4 stopém záznamu vykazují více "dropoutů". Základní výhodou je ale jejich mechanické pevnost, stálost a trvanlivost.

Basf_LRG50_v

profesionální pásy BASF LGR 50 Audio Broadcast na kovových cívkách NAB

Pokud užíváte R2R Sony s F&F hlavami, tam právě tyto pásy mohou způsobit zahřívání čela hlav a může dojít k vyštípnutí drobných kousků feritové slitiny, a tím k rapidnímu zhoršení vlastností.

EE TYPE MAGNETIC TAPE

Pozor na druhy označované jako EE (Extra Efficiency). Mám několik druhů EE (Maxel XLII 35-180B, TDK SA 35-180, BASF LPR35CR, Scotch), ale všechny vyžadují o dost vyšší vybuzení a výrazně vyšší předmagnetizaci. Na některých strojích Akai, přestože by měly být EE kompatibilní, je nelze plně vybudit a při vybuzení dochází ke zkreslení a slyšitelné změně barvy zvuku. Otočný regulátor BIAS pracuje jen v malém rozsahu a většinou absolutně nestačí. Samozřejmě toto je otázka řádného nastavení stroje, záznamového proudu, předmagnetizace i ekvalizace.Takže pokud si nechcete přidělávat další starosti a nemáte pro EE pásky stroj řádně seřízený, zatím typ EE nepoužívejte.

Současně je nutné si uvědomit, že pásky typu EE, tedy na bázi CrO2, někdy dotované kobaltem, obecně snesou nižší přebuzení (dříve dochází k saturaci a velmi roste zkreslení) a vyžadují výrazně vyšší mazací proud.

Zázračné Super-GX hlavy Akai, mají dle parametrů reklamních materiálů možnost vyššího vybuzení o +2 dB vůči sendustovým hlavám a dokonce o +3 dB vůči původním GX hlavám. Ale tyto Super-GX hlavy byly vyráběny pouze pro kazetové stroje.

GX hlavy Akai vyráběné pro R2R, dle mých zkušeností, nedisponují příliš velkou rezervou a neumožňují výrazně vyšší vybuzení mgf. pásky. Dříve dochází ke zkreslení. Ale toto je určitá daň, se kterou se musíme smířit. Vždyť jejich životnost se předpokládá v řádu tisíců provozních hodin. Někde bylo uvedeno 17.000 hod. jinde až 40.000 hod. Alespoň takto jsem to četl v reklamních materiálech Akai.

A to žádný jiný výrobce nikdy nebyl schopen nabídnout a zaručit.

Pasky_prof_01v

EE typ TDK SA 35/90 (540m/18cm) 

Pasky_prof_02v

EE typ BASF LPR35CR (549m/18cm)

QR


Přidejte komentář


Komentáře

Jarry13.07.2024 15:30:29
Zdravím, hezky napsané o něčem, co již prostě vymřelo a provozuje to pár lidí….. je to hodně o strojích Akai, určitě by mne zajímaly zkušenosti jen s pásem na cívkách 27cm a strojích jako je Revox Pr 99mkII, nebo Technics Rs 1500. Díky za čas věnovaný sepsání tomito článku @ této krásné technice, hezký den, JH
Reklama