Reklama
Reklama

gdpr

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Horizon Trading Prague s.r.o. zapsána Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 160510, IČO: 290 21 367 (dále jen „HTP“), provozovatel webových stránek www.hifilab.cz, dále jen („webová stránka“) prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností HTP považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí vašich osobních údajů je pro společnost HTP velmi důležité. Společnost HTP je ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže. V souladu s Nařízením byl společností HTP jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností HTP probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu gdpr@hifilab.cz nebo na adrese sídla společnosti Horizon Trading Prague s.r.o. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností HTP na základě plnění smluvního vztahu, právních povinností, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím webové stránky - HIFIlab.cz nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti HTP.

Jméno, Příjmení

 • Plnění smluvního vztahu (např. Smlouva o poskytování služby společností HTP, kontaktní údaje u inzerátů na webových stránkách, atd.).
 • Správa uživatelských účtů ke službám (např. registrace na webu HIFIlab.cz).
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb.
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových.
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia HTP.
 • Účetní a daňové účely.
 • Zákonné povinnosti vyplývající ze zákona.

Cookies

 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb.
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka internetových stránek.
 • Provádění analýz a měření.
 • Zákonné povinnosti.

Číslo účtu

 • Plnění smluvního vztahu.
 • Účetní a daňové účely.

IP adresa

 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb.
 • Provádění analýz, měření a statistik.
 • Zákonné povinnosti.

Čas a datum

 • Plnění smluvního vztahu.
 • Správa uživatelských účtů k poskytovaným službám.
 • Zákonné povinnosti, vč. ochrany zdraví a majetku.

Telefonní kontakt

 • Plnění smluvního vztahu.
 • Zákonné povinnosti.
 • Správa uživatelských účtů k poskytovaným službám.
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Videozáznam

 • Zajištění ochrany zdraví a majetku. 

E-mail kontakt

 • Plnění smluvního vztahu.
 • Správa uživatelských účtů k jednotlivým službám službám.
 • Zvýšení bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb.
 • Zasílání obchodních sdělení, novinek, důležitých upozornění.
 • Účetní a daňové účely.
 • Zákonné povinnosti. 

Osobní údaje jsou společností Horizon Trading Prague s.r.o. zpracovávány jak manuálně, tak i automaticky. Společnost Horizon Trading Prague s.r.o. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatických prostředků, např. statistické informace, kdykoliv navštívíte webové stránky - HIFIlab.cz. 

Vaše osobní údaje mohou být společností Trading Prague s.r.o.  zpracovávány pro tyto účely: zobrazování reklam, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, provádění jednotlivých analýz, měření a statistik, účetní a daňové účely, marketingové účely, zlepšení kvality poskytovaných služeb, plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb a zasílání důležitých sdělení.