Reklama
Reklama

Zdravotní klaun

Pomáhame a budeme i tento rok..... přispějte i VY      zdrav klaun
S každým vloženým inzerátem můžete pomoci také. Zaškrtněte políčko
"Zdravotní klaun" a přispějte 10-ti korunou na dobročinnou organizaci, která od roku 2001 pomáhá zejména dětským, ale i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem.

  
 
Jsme přesvědčení, že velké společnosti a nejen ty, by měly pomáhat. Proto se již od samotného vzniku snažíme podpořit ty, kteří pomoc opravdu potřebují. Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Tím přispívá ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených Zdravotních klaunů a souvisejících projektů.
 
Tým Horizon Trading Prague sro.
Zdravotní klaun

Zdravotní klaun je dobročinná organizace, která od roku 2001 pomáhá zejména dětským, ale i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Posláním Zdravotního klauna je přinášet radost, dobrou náladu, a především naději na místa, kde se jich příliš nedostává. Jsou to hlavně dětské nemocniční pokoje, specializované ambulance, domácnosti pečující o těžce nemocné děti. 
 
Cílem Zdravotního klauna je odbourávat stres nejen malých pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných, kromě toho ale také zkvalitňovat podzim života seniorům v geriatrických zařízeních a v neposlední řadě vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál. stažený soubor 
 
V České republice aktuálně působí 93 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic. 
 
Zdravotní klaun je součástí nadnárodního hnutí RED NOSES International (RNI) a jako jediná organizace z České republiky je i členem mezinárodní organizace European Federation of Hospital Clowning Organizations (EFHCO). 
Co dělají zdravotní klauni?klaunskych_navstev 
Zdravotní klauni rozdávají radost a smích zejména nemocným dětem, ale i osamoceným seniorům nebo zdravotnickému personálu a blízkým lidem v jejich okolí. Od roku 2001 mění atmosféru na dětských odděleních nemocnic, ve specializovaných zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory, hospicích i domácnostech pečujících o těžce nemocné děti. 
Speciálně vyškolení Zdravotní klauni pozitivně působí na psychickou pohodu dětí i dospělých, a přispívají tak ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Jejich programy pro děti, seniory a dospělé vhodně doplňují léčebné procedury a stimulují malé i velké pacienty k aktivnímu přístupu k životu a pozitivnímu myšlení.  
Organizace Zdravotní klaun se také věnuje vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým faktorem. Právě proto její experti také pravidelně školí zdravotnický personál a studenty lékařských fakult.  csm_klaun_vola2022_eba96042fb 
Zdravotní klaun spolupracuje i s dalšími organizacemi, které mají stejné nebo podobné cíle a poslání, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni. Společně si vyměňují informace, know-how a podporu. 
csm_20_svicek_uvodni_foto_3_01_6d029b7ef9 Proč právě zdravotní klaun?
Pobyt v nemocnici jistě není pro nikoho příjemný, což platí dvojnásob u dětí. Strach z neznámého, cizí prostředí, bolest a osamění mají velký vliv na psychiku a celkovou pohodu malých pacientů. Někteří rodiče navíc nemůžou z různých důvodů své děti v nemocnici doprovázet. Profesionální Zdravotní klauni vyzbrojeni přirozenou empatií, hudebním nadáním a nevšedními improvizačními schopnostmi proto vyrážejí na svoji misi do nemocnic rozveselit, pobavit a potěšit malé i velké. Programů pro děti je v rámci organizace co do počtu nejvíce. 
Věk je sice pouhé číslo, stáří však k životu patří stejně jako dětství. Řada seniorů se potýká se zdravotními problémy. Některým dokonce jejich stav neumožňuje zůstat v domácí péči. Mnozí z nich tráví podzim života pouze mezi stěnami domovů pro seniory. Zdravotní klauni návštěvami domovů bourají všední stereotyp, aby každý den nebyl stejný. Vlévají dříve narozeným do žil novou energii a životní elán. hodin_smichu 
Profesionální Zdravotní klauni přizpůsobují situaci potřebám jednotlivců. Každá jejich návštěva vychází z přítomného okamžiku. Vše je založeno na improvizaci, empatii a momentu “ tady a teď”. Každé setkání je nové, unikátní, neopakovatelné. 
Profesionální Zdravotní klauni umějí přesně pracovat s náladou, věkem a potřebami jedince. Vycítí, kdo si chce hrát, kdo má chuť si povídat, kdo chce poslouchat písničky, nebo si společně s klauny zazpívat. Být Zdravotním klaunem je bez nadsázky tou největší životní rolí, za kterou se sice nedostávají zlaté sošky, ale úsměvy těch, kterým zrovna nemusí být do smíchu. A to je jednoznačně to největší ocenění ze všech.
csm_panaca2021_206e1f6f0d                                                                                                        
                                                                                         Tým Horizon Trading Prague sro.
                                                                                                                                   HIFIlab.cz 2024