Reklama
Reklama

Podmínky

podminky

Smluvní podmínky pro inzerci na Serveru HIFIlab.cz

Úvod

Společnost Horizon Trading Prague s.r.o. zapsána Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 160510, IČO: 290 21 367  je provozovatelem internetového serveru HIFIlab.cz (dále jen "Provozovatel"), dostupného na internetové adrese (URL): http://www.hifilab.cz (dále jen "Server HIFIlab.cz" nebo jen „Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží a/nebo služeb (dále také jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek. V případech, kdy je uživatel ve vztahu ke společnosti Horizon Trading Prague s.r.o. zapsána Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 160510, IČO: 290 21 367 spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Popis služby HIFIlab.cz  je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky a prodeje zboží a/nebo služeb Zájemcům o takové zboží a/nebo službu (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru.

Registrace Inzerenta

Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru.

Každý, kdo se registruje na www.hifilab.cz, je povinen při registraci vyjádřit svůj souhlas s těmito pravidly a následně se jimi řídit. 

Inzerent, kterým je fyzická osoba, souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do Serveru, a to zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem kontaktování Inzerenta případným Zájemcem o Inzerát. Inzerent dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), pokud takovéto osobní údaje Provozovateli zadá. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Inzerent bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele. Provozovatel garantuje Inzerentovi i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 ZOOU.

  • Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce HIFIlab.cz nebo dobrými mravy a to i bez předchozí výzvy k nápravě a to bez náhrady.
  • Provozovatel má právo smazat inzerát, který dle jeho uvážení nesplňuje tyto podmínky nebo pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu a nebo pokud inzerát budí dojem, že Inzerentem je jiná právnická nebo fyzická osoba, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.